HomeAtrakcijeBrbišćica

Brbišćica

Šire područje Dugog otoka oko uvale Brbišćica građeno je od karbonatnih stijena nastalih prije stotinjak milijuna godina. U stijenama uz uvalu, uz mnoštvo minijaturnih fosila nevidljivih prostom oku, pronađeno je i puno fosila velikih organizama, među kojima je i izuzetno vrijedan fosil morskog gmaza.
 
Danas je vapnenac ovog područja jako okršen pa se na ovoj lokaciji mogu naći zanimljivi krški fenomeni: preplavljene i djelomično preplavljene špilje te prolazi i jame. Zbog geomorfološke raznolikosti uvala Brbinjšćica i njena okolica izuzetno je zanimljiva roniocima, pa nekoliko dugootočkih škola ronjenja u svojoj ponudi ima zarone na upravo na ovoj lokaciji.
 
 
 
Sadržaj izleta u uvalu i špilju Brbišćicu moguće je dogovoriti sa  našim skiperom prilikom najma.
 
 
 
 
brbiscica